Умови електронного укладення оферти та користування веб-сайтом

Політика конфіденційності


Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі iнтернет за адресою: https://istpublishing.org , https://www.istpublishing.org (далі - Сайт), яку відвідувачі, інші користувачі та інші особи можуть отримати про Користувача під час використання Сайту, його сервісів, програм і продуктів. Адміністратором сайту є фізична особа-підприємець Леонова Анастасія Романівна, яка діє від себе особисто та у власних інтересах, на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію – №: 2 480 000 0000 165151, що в подальшому іменується Адміністратор.

Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сервісів.

1. Загальні положення.

1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при оплаті товарів на Сайті, а також персональні дані Користувача, в тому числі, але не обмежуючись номером мобільного телефону і електронною поштою.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем і т.д.

1.1.4. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайтів: https://istpublishing.org , https://www.istpublishing.org , а також до інших сайтів / додатків адміністратора які посилаються на дану Політику. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів.

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання його сервісів або виконання угод з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.

2.2.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

2.2.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

2.2.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

2.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

2.2.6. Створення облікового запису Користувача.

2.2.7. Повідомлення Користувача Сайту про діючі у Адміністратора акції, спеціальні пропозиції, направлення Користувачеві будь-яких інших інформаційних повідомлень, включаючи рекламу.

2.2.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

2.2.9. Проведення статистичних та інших досліджень, проведення опитувань.3. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам.

3.1. При організації та здійсненні обробки персональних даних Адміністратор керується вимогами Закону України про захист персональних даних (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481) та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Адміністратор має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу Сайту або для виконання певної угоди або договору з Користувачем.

3.3.4. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.

3.3.5. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації.

3.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

3.5. При втраті або розголошення персональних даних Адміністратор сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

3.6. Адміністратор Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

3.7. Адміністратор Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.4. Обов'язки сторін.

4.1. Користувач зобов'язаний:

4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

4.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

4.2. Адміністратор зобов'язаний:

4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.

4.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.5. Відповідальність сторін.

5.1. Адміністратор, що не виконав свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.

5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністратор не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністратором.

5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.6. Вирішення спорів.

6.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністратором, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

6.2. Одержувач претензії протягом 10 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

6.3. У разі недосягнення згоди спір передається на розгляд до суду відповідно до територіальної підсудності за місцем знаходження Адміністратора (м.Київ).

6.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністратором застосовується чинне законодавство України.7. Додаткові умови.

7.1. Адміністратор має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на ел. пошту: publishingist@gmail.com

7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://www.istpublishing.org/


Договір публічної оферти


1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією приватного підприємця Леонової А. Р., чинного на підставі Українського свідоцтва про державну реєстрацію №: 2 480 000 0000 165151 (далі за текстом - «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин Продавця https://istpublishing.org/ (далі за текстом -«Інтернет-магазин»).

1.2. Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Товар» - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

 • «Інтернет-магазин» - засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.

 • «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на сайті Інтернет-магазину.

 • «Покупець» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець.

 • «Замовлення» - оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформлювати замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину за умови його наявності.

4.3. Кожен Товар може бути представлений в замовленні в будь-якій кількості.

4.4. При відсутності товару на складі менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.5. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.6. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.7. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або ін).

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється через сервер Liqpay. Оплата проводиться в національній валюті України – гривні.

5.2. Покупець при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару на користь Продавця. При не надходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Плата за доставку здійснюється під час отримання Покупцем Товару від компанії перевізника.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних через Інтернет-магазин, здійснюється через компанію перевізника згідно діючих тарифів перевізника.

6.2. Доставка Замовлень по території України здійснюється перевізником ТОВ «Нова Пошта». Вартість доставки кожного Замовлення розраховується самостійно перевізником, виходячи з ваги Замовлення, регіону і способу доставки. Розрахувати доставку Покупець може самостійно на офіційному сайті «Нова пошта» https://novaposhta.ua/.

6.3. Міжнародна доставка Замовлень здійснюється через оператора поштового зв'язку АТ «Укрпошта»

6.4. Разом із Замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов.

 • Вимагати від Покупця виконання умов цього Договору.

7.2. Продавець зобов'язаний:

 • Передати Покупцю Товар згідно із Замовленням, у випадку виконання Покупцем умов цього Договору.

 • Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування.

7.3. Покупець зобов'язаний:

 • Ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена в Інтернет-магазині.

 • Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитися від оформлення Замовлення, якщо умови Договору є неприйнятними.

 • Оплатити вартість Замовлення у визначеному порядку та строки.

 • Прийняти обраний в Замовленні Товар.

 • При отриманні Товару впевнитися у його комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати представник компанії перевізника.

7.4. Покупець має право:

 • Здійснити оформлення Замовлення в Інтернет-магазині.

 • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

 • за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольорову передачу зображення на моніторах персональних комп'ютерів Покупця;

 • за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;

 • за затримку при обробці замовлення та доставки товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

 • за протиправні, незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9. Порядок повернення товару

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. Обмін або повернення товару можливе протягом 14 днів, без урахування дня покупки. Обмін або повернення товару проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярлики та розрахунковий документ, виданий продавцем разом з товаром.

9.4. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

9.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» друковані видання належної якості не підлягають обміну, поверненню.

9.6. У випадку виявлення поліграфічного браку книжкової продукції Продавець, за бажанням Покупця, здійснює обмін товару на товар належної якості, або здійснює повернення коштів у розмірі вартості повернутої продукції. Поліграфічний брак – це брак, отриманий внаслідок недотримання технології виробництва, що призводить до перекручування або втрати інформації: розмазування фарби, непродруковування фарби, нечіткий друк, склеєні сторінки, не рівне обрізання, перевернуті аркуші, відсутність аркушів, або їх повторення, невідповідність назви книжки на обкладинці її змісту, тощо).

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.

10.2. Весь зміст сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та ін.

11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://osnovypublishing.com/

11.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через мережу Інтернет.

11.3. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності

11.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу (публічної оферти)

11.5. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно з чинним законодавством.