Політика конфіденційності та публічний договір (оферта)

Політика конфіденційностіПолітика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) поширюється на інформацію, отриману та зібрану про Користувача на інформаційному ресурсі в мережі Інтернет за адресою: https://istpublishing.orghttps://www.istpublishing.org (далі - Сайт) під час його використання,.

Власником сайту та розпорядником персональних даних Користувача є фізична особа-підприємець Леонова Анастасія Романівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №: 2 480 000 0000 165151 від 19.05.2014 (далі – Адміністратор).

Персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про особу Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності і зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту та його сервісів.

1. Загальні положення.

1.1. Персональними даними Користувача є:

1.1.1. інформація про комп'ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;


1.1.2. інформація про відвідування та використання Сайту, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;


1.1.3. інформація, яку Користувач надає під час авторизації облікового запису на Сайті (у разі здійснення відповідної реєстрації), наприклад: ім'я, фотографії з соціальної мережі, з якої було здійснено авторизацію, стать, день народження, дані про роботу, адреса електронної пошти, інформацію про зв'язок;


1.1.4. інформація, така як ім'я та адреса електронної пошти, що надається для встановлення підписки на електронні листи та / або інформаційні бюлетені;


1.1.5. інформація, яка надається під час користування послугами на Сайті;


2.4.6. інформація, яка генерується під час використання Сайту, у тому числі щодо частоти ті підстав відвідування;


2.4.7. інформація, що стосується замовлених послуг на Сайті, або транзакції, які здійснюється через Сайт, зокрема, ім'я, адреса, номер телефону, електронна адресу та дані Вашої банківської картки;


2.4.8. інформація, яка розміщується на Сайті з метою опублікування в Інтернеті, яка включає ім'я Користувача, зображення профілю та вміст публікацій;


2.4.9. інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які надсилаються електронною поштою або через Сайт, включаючи його вміст та метадані;


2.4.10. будь-яка інша особиста інформацію, яка надсилається Користувачем під час використання Сайту.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів.

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг, виконання угод з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове збирання, обробку і зберігання персональних даних протягом визначеного терміну.

2.2. Збирання, зберігання і обробка Персональні дані Користувача здійснюються з метою:

2.2.1. Ідентифікації, створення облікового запису Користувача.

2.2.2. Надання послуг, доступу до ресурсів Сайту.

2.2.3. Направлення Користувачу повідомлень щодо надання послуг, використання Сайту, розгляду запитів та скарг, зроблених Користувачем або про Користувача стосовно використання Сайту.

2.2.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем, забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

2.2.5. Повідомлення Користувача про діючі у Адміністратора акції, спеціальні пропозиції, направлення Користувачеві будь-яких інших повідомлень, включаючи рекламу.

2.2.6. Надання Користувачуу клієнтську і технічну підтримку при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

2.2.7. Проведення статистичних та інших досліджень, опитувань.

2.2.8. Надання третім особам знеособленої узагальненої статистичної інформації про користувачів Сайту.


3. Умови обробки персональних даних користувача і передачі її третім особам.

3.1. При організації та здійсненні обробки персональних даних Адміністратор керується вимогами Закону України «Про захист персональних даних» , іншими нормативно-правовими актами.


3.2. Адміністратор має право передати, надати доступ до персональних даних Користувача третім особам в наступних випадках:

3.2.1. Користувач надав згоду на такі дії:

3.2.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу Сайту або для виконання угоди з Користувачем.

3.2.3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої процедури.

3.2.4. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики конфіденційності стосовно отриманої їм персональних даних.

3.4. Обробка персональних даних Користувача будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, здійснюється в межах строку, необхідного для мети їх обробки.

3.5. При втраті або розголошення персональних даних Адміністратор сайту інформує Користувача про таку втрату або розголошення.

3.6. Адміністратор Сайту використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами такого регулювання.

3.7. Адміністратор Сайту та Користувач вживають всі необхідні заходи для запобігання настання негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


4. Обов'язки сторін.

4.1. Користувач зобов'язаний:

4.1.1. Надати персональні дані, необхідні для користування Сайтом.

4.1.2. Оновлювати, доповнювати персональні дані в разі їх зміни.

4.2. Адміністратор зобов'язаний:

4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

4.2.2. Забезпечити належне зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати її без попередньої згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими способами, за винятком випадків і в порядку, передбаченому цією Політикою конфіденційності.

4.2.3. Здійснити блокування конфіденційної інформації Користувача з моменту отримання відповідного звернення Користувача, його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.5. Відповідальність сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання цієї Політики конфіденційності Адміністратор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Адміністратор не несе відповідальності у разі втрати або розголошення конфіденційної інформації, якщо така конфіденційна інформація:

5.2.1. Стала публічною до її втрати або розголошення.

5.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту передачі її Користувачем Адміністратору.

5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.6. Вирішення спорів.

6.1. Спори, що виникають між Користувачем Сайту і Адміністратором у зв'язку з виконанням цієї Політики конфіденційності, вирішуються шляхом веденням переговорів з обов'язковим є пред'явленням письмової претензії.

6.2. Сторона, яка отримала претензію, повідомляє про результати її розгляду іншу сторону протягом 10 календарних днів з дня отримання.

6.3. У разі недосягнення згоди спір між сторонами передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності за місцем знаходження Адміністратора (м. Київ).

6.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністратором застосовується чинне законодавство України.7. Додаткові умови.

7.1. Адміністратор має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності повідомляти необхідно направляти на електронну пошту: publishingist@gmail.com

7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://istpublishing.org/privacyПублічний договір (оферта)


1.1. Ця оферта є пропозицією Продавця укласти електронний Договір купівлі-продажу товарів через сайт https://istpublishing.org/ відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.2. Цей Договір є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний Договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни мають таке значення:


 • «Товар» - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.
 • «Інтернет-магазин» - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://istpublishing.org/ та призначений для надання інформації та оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.
 • «Продавець» - фізична особа-підприємець Леонова Анастасія Романівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №: 2 480 000 0000 165151 від 19.05.2014, яка здійснює продаж товарів, представлених в Інтернет-магазині.
 • «Покупець» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець.
 • «Замовлення» - оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів.
3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір визначає умови здійснення купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:


 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформлювати замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину за умови його наявності.

4.3. Кожен Товар може бути представлений в замовленні в будь-якій кількості.

4.4. При відсутності товару на складі менеджер Продавця зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.5. При відсутності товару Покупець має право замітини його на інший товар або анулювати замовлення.

4.6. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.7. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або ін).

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється через сервер Liqpay. Оплата проводиться в національній валюті України – гривні.

5.2. Покупець при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару на користь Продавця. При не надходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Плата за доставку здійснюється під час отримання Покупцем Товару від компанії перевізника.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних через Інтернет-магазин, здійснюється через компанію перевізника згідно діючих тарифів перевізника.

6.2. Доставка Замовлень по території України здійснюється перевізником ТОВ «Нова Пошта». Вартість доставки кожного Замовлення розраховується самостійно перевізником, виходячи з ваги Замовлення, регіону і способу доставки. Розрахувати доставку Покупець може самостійно на офіційному сайті ТОВ «Нова пошта» https://novaposhta.ua/.

6.3. Міжнародна доставка Замовлень здійснюється через оператора поштового зв'язку АТ «Укрпошта».

6.4. Разом із Замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України. Продавець надсилає Покупцю розрахунковий документ виключно в електронній формі доступним способом електронної комунікації згідно відомостей, наданих Покупцем під час оформлення в Інтернет-магазині заявки на придбання і доставку Товару.

7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:


 • В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов.
 • Вимагати від Покупця виконання умов цього Договору.
7.2. Продавець зобов'язаний:


 • Передати Покупцю Товар згідно із Замовленням, у випадку виконання Покупцем умов цього Договору.
 • Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування.
7.3. Покупець зобов'язаний:


 • Ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена в Інтернет-магазині.
 • Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитися від оформлення Замовлення, якщо умови Договору є неприйнятними.
 • Оплатити вартість Замовлення у визначеному порядку та строки.
 • Прийняти обраний в Замовленні Товар.
 • При отриманні Товару впевнитися у його комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати представник компанії перевізника.
7.4. Покупець має право:


 • Здійснити оформлення Замовлення в Інтернет-магазині.
 • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:


 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольорову передачу зображення на моніторах електронних пристроях Покупця;
 • за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
 • за затримку при обробці замовлення та доставки товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;
 • за протиправні, незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.
8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9. Порядок повернення товару

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. Обмін або повернення товару можливе протягом 14 днів, без урахування дня покупки. Обмін або повернення товару проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярлики та розрахунковий документ, виданий продавцем разом з товаром.

9.4. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

9.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» друковані видання належної якості не підлягають обміну, поверненню.

9.6. У випадку виявлення поліграфічного браку книжкової продукції Продавець, за бажанням Покупця, здійснює обмін товару на товар належної якості, або здійснює повернення коштів у розмірі вартості повернутої продукції. Поліграфічний брак – це брак, отриманий внаслідок недотримання технології виробництва, що призводить до перекручування або втрати інформації: розмазування фарби, непродруковування фарби, нечіткий друк, склеєні сторінки, не рівне обрізання, перевернуті аркуші, відсутність аркушів, або їх повторення, невідповідність назви книжки на обкладинці її змісту, тощо).

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.

10.2. Весь зміст сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та ін.

11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://istpublishing.org/

11.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через мережу Інтернет.

11.3. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності персональних даних.

11.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу (публічної оферти)

11.5. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно з чинним законодавством.